• a
 • บริษัท ที.เจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • ข้อแนะนำการใช้เครื่องรับ - ส่ง วิทยุคมนาคมแบบมือถือ

  บริษัท ที.เจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทนในการจำหน่าย วิทยุสื่อสารภายใต้แบรนด์ชั้นนำมากมาย

  ข้อแนะนำการใช้เครื่องรับ - ส่ง วิทยุคมนาคมแบบมือถือ

   

  1. เครื่องมือถือโดยทั่วไปสามารถปรับกำลังส่งได้สูงต่ำ(HI-LO) ได้ ระยะติดต่อใกล้ ๆ ควรส่ง ด้วยกำลังส่งต่ำ ซึ่งมีผลดีคือ ประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ ถนอมภาค PA ของเครื่องไม่ให้ทำงานหนักเกินไป
  2. หลีกเลี่ยงการทำเครื่องตกหล่นลงบนพื้นแข็งด้วยประการใด ๆ ก็ตามเพราะจะทำให้เครื่องชำรุดได้โดยง่าย ควรมีซองหนังใส่เพื่อลดความกระทบกระเทือนเมื่อเครื่องตกหล่นลดรอยแตกร้าว รอยขีดข่วนได้
  3. ไม่ควรเก็บเครื่องไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงๆ เช่น รถยนต์ที่จอดในที่แจ้งในหน้าร้อนอาจทำให้เครื่องเสื่อม สภาพ และชำรุดได้
  4. หลีกเลี่ยงการทำเครื่องตกน้ำหรือถูกน้ำฝนอาจทำให้เครื่องชำรุดยากแก่การตรวจซ่อมรวมทั้งช่อง เสียบแจ๊คต่าง ๆ ของเครื่องต้องมีอุปกรณ์ปิดกั้นละอองน้ำและฝุ่นไม่ให้เข้าเครื่อง
  5. สายอากาศที่ใช้กับเครื่องมือถือควรใช้สายอากาศยางและสายอากาศแบบTelescopic สายอากาศทั้งสองแบบดังกล่าว ถ้าชำรุดควรเปลี่ยนใหม่ ไม่ควรใช้อีกต่อไป
  6. ห้ามจ่ายแรงดันไฟฟ้าเกินกว่าที่กำหนดไว้ในคู่มือ และห้ามจ่ายแรงดันไฟฟ้ากลับขั้ว
  7. ให้ปิดเครื่อง (OFF SWITH) ทุกครั้งก่อนที่จะทำการถอดหรือใส่แบตเตอรี่
  8. ขณะที่ทำการส่งข่าวสาร ควรพูดห่างจากไมโครโฟนประมาณ 1-2 นิ้ว
  9. ไม่ควรให้ผู้อื่นมาใช้เครื่องของท่าน(ขอยืม)เพราะอาจมีปัญหาในทางกฎหมาย 
  10. ระวังการสูญหายเนื่องจากการโจรกรรมพวกมิจฉาชีพ โดยเฉพาะเครื่องของทางราชการหรือ เครื่องส่วนตัวก็ตาม ถ้าหายต้องรีบแจ้งความทันที
  11. การส่งข่าวสารต้องชัดเจน ใช้เวลาน้อย เพื่อถนอมเครื่องและแบตเตอรี่
  12. หลีกเลี่ยงจากไอน้ำเค็ม
  13. คู่มือการใช้งานของเครื่องต้องเก็บรักษาไว้เพื่อศึกษาให้เข้าใจถึงวิธีการใช้เครื่อง
  14. ไม่ควรปรับแต่งวงจรใดๆ ภายในเครื่อง ถ้าท่านมิใช่ช่างวิทยุโดยตรง
  15. ขั้วต่อสายอากาศของเครื่องมือถือ ถ้าเกิดการหลวมโยกขยับไปมาได้ต้องรีบแก้ไข

  หมายเหต หน่วยงานที่ใช้วิทยุสื่อสาร อาจกำหนดรหัสต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับงาน ของตนเองได้ การสื่อสารทางวิทยุควรเป็นภาษาที่กะทัดรัด เข้าใจง่าย ใช้โค้ดเท่าที่จำเป็น  ไม่ใช้ข้อความเยิ่นเย้อไม่รบกวนข่ายสื่อสาร ไม่ร้องเพลง ไม่พูดหยาบคายแม้กับผู้ที่สนิทสนม

  Call Now

  02-061-0881, 081-488-4651 ,02 -061 - 0881Fax: 02-915-5092

  Our Brands

  เป็นตัวแทนจำหน่ายวิทยุสื่อสารภายใต้แบรนด์ชั้นนำมากมาย

  สนใจติดต่อซื้อสินค้าได้ที่

 • Contact Center : 02-061-0881
 • Tel : 081-488-4651
 • Tel : 02 -061 - 0881
 • Faxl : 02-915-5092
 • sales@tjcommunication.com