• a
 • บริษัท ที.เจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • โค้ด ว ที่นักวิทยุซีบีและอาสาสมัครนิยมใช้

  บริษัท ที.เจ. คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นตัวแทนในการจำหน่าย วิทยุสื่อสารภายใต้แบรนด์ชั้นนำมากมาย

  โค้ด ว ที่นักวิทยุซีบีและอาสาสมัครนิยมใช้

   


  ว.0 ขอทราบคำสั่ง คำสั่ง ว.23 ผ่าน...(สถานที่) ว.59 เปลี่ยนทิศทาง
  ว.00 รอก่อน ให้คอยก่อน ว.24 เวลา ว.60 ญาติ เพื่อน
  ว.01 ที่ทำงาน ที่โรงเรียน ว.25 ไปยัง...(สถานที่ ว.61 ขอบคุณ สวัสดี
  ว.02 ที่บ้าน ว.26 ให้ติดต่อทางวิทยุให้น้อยที่สุด ว.62 สิ่งของ
  ว.1 จุดที่กำลังออกอากาศ ว.27 ติดต่อทางโทรพิมพ์ ว.63 บ้านพัก
  ว.2 ได้ยินหรือไม่/ได้ยินแล้ว ว.28 ประชุม ว.64 ธุระส่วนตัว
  ว.3 ทวนข้อความ ว.29 ธุระ ว.65 ภรรยามาพบ
  ว.4 ปฏิบัติหน้าที่ ดำเนินการ ว.30 จำนวน คน สิ่งของ ว.66 ขอพบเรื่องราชการ
  ว.5 ราชการลับ ว.31 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 1 ว.67 ขอพบเรื่องส่วนตัว
  ว.6 ขอติดต่อ ว.32 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 2 ว.68 แจ้งความ
  ว.7 ขอความช่วยเหลือ ว.33 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 3 ว.69 ระมัดระวัง
  ว.8 ข่าว, ข่าวสาร ข้อความ ว.34 เปลี่ยนไปใช้ช่องความถี่ 4 ว.70 ถึงแก่กรรม
  ว.9

  เหตุฉุกเฉิน

  ว.35 ให้เตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติการ ว.71 พักผ่อน
  ว.10 อยู่ประจำที่ ติดต่อทาง ว.ได้ ว.36 ให้เตรียมพร้อมเต็มอัตรา ว.73 ด้วยความปรารถนาดี
  ว.11    หยุดพัก ติดต่อทาง ว. ได้ ว.37  ให้เตรียมพร้อมครึ่งอัตรา ว.78 คลื่นอื่นมาแทรก
  ว.12 หยุดพัก ติดต่อทาง ว.ไม่ได้ ว.38 ให้เตรียมพร้อม 1 ใน 3 ว.81 ติดธุระ
  ว.13 ติดต่อทางโทรศัพท์ ว.39 การจราจรติดขัด ว.88 รักและจุมพิต
  ว.14 เลิกงาน ปิดสถานี ว.40 อุบัติเหตุจากรถ ว.99 อย่างยุ่งเกี่ยว
  ว.15 พบ ว.41 สัญญาณไฟจราจรเสีย ว.100 ขอโทษ
  ว.16 ทดสอบสัญญาณวิทยุ ว.42 การเดินทางเป็นขบวน ว.600 แฟน
  ว.16-1 จับใจความไม่ได้ ว.43    จุดตรวจสอบยานพาหนะ ว.601   เครื่องวิทยุรับ-ส่ง
  ว.16-2 ไม่ชัดเจน แต่พอฟังได้ ว.44 โทรสาร ว.602 สายอากาศวิทยุรับ-ส่ง
  ว.16-3 ชัดเจนพอใช้ ว.45 เหตุการปกติ ว.603 รถยนต์
  ว.16-4 ชัดเจนดี ว.50 รับประทานอาหาร ว.604 โทรทัศน์ บันเทิง
  ว.16-5 ชัดเจนดีมาก ว.51 ป่วย ว.605 รับประทานอาหาร
  ว.17 มีอันตราย ว.52 ยกเลิก ว.606 ไม่ถูกต้อง (โกหก)
  ว.18 รถเสีย ว.53 อยู่ร้านอาหาร ว.607 ทำธุระส่วนตัว(เข้าห้องน้ำ)
  ว.19 ถูกโจมตี สถานีถูกปิด ว.54 อยู่โรงแรม ว.608 ถูกรบกวน (บุคคล)
  ว.20 จับกุม ว.55 ผกก. มาตรวจ ว.609 ถูกรบกวน (อากาศ)
  ว.21 ออกเดินทางจาก...(สถานที่) ว.56 เพื่อนมา

  ว.22 ถึง...(สถานที่) ว.57 กำลังโดยสารทางเรือ
   หมายเหตุ  หน่วยงานที่ใช้วิทยุสื่อสาร อาจกำหนดรหัสต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับงาน ของตนเองได้ การสื่อสารทางวิทยุควรเป็นภาษาที่กะทัดรัด เข้าใจง่าย ใช้โค้ดเท่าที่จำเป็น  ไม่ใช้ข้อความเยิ่นเย้อไม่รบกวนข่ายสื่อสาร ไม่ร้องเพลง ไม่พูดหยาบคายแม้กับผู้ที่สนิทสนม

   

   

   

  Call Now

  02-061-0881, 081-488-4651 ,02 -061 - 0881Fax: 02-915-5092

  Our Brands

  เป็นตัวแทนจำหน่ายวิทยุสื่อสารภายใต้แบรนด์ชั้นนำมากมาย

  สนใจติดต่อซื้อสินค้าได้ที่

 • Contact Center : 02-061-0881
 • Tel : 081-488-4651
 • Tel : 02 -061 - 0881
 • Faxl : 02-915-5092
 • sales@tjcommunication.com